آيت الله ابوالقاسم خزعلی

ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ايران گفت فرزندش مهدی خزعلی که از منتقدان حکومت و هم‌اکنون در...