آيت الله دستغيب

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از مراجع

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب از مراجع

آيت‌الله علی‌محمد دستغيب از مراجع تقليد شيعه ساکن شيراز، از سکوت مراجع دينی شيعه در رابطه با اوضاع کشور...