آيت الله منتظری

سعید منتظری به منظور «تظلم خواهی» و شکستن سکوت «‏نسبت به اقدامات ناروایی که به نام دین صورت می...

سایت رسمی آیت‌الله منتظری، برای اولین بار فایل صوتی سخنان او در دیدار با مسئولین قضایی در رابطه با...