آيت الله ناصر مکارم شيرازی

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع دینی شیعه سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره حجاب و فضای...

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع دینی شیعه از وجود تعطیلات رسمی بیش از حد در ایران و حوزه‌های...

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع دینی شیعه در ایران معتقد است که جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای «امتیازات سنگین...