آپارتاید

شینا آن آراکال − «معامله قرن» احیاکننده آپارتاید بزرگ است، نظام سیاسی نژادپرستانه‌ای که باید در زباله‌دان تاریخ باقی...

با وجود تلاش نلسون ماندلا برای گذار دمکراتیک آفریقای جنوبی به دمکراسی، این کشور هنوز از تأثیرات استعماری غرب...

اوگن د کوک، به خاطر نقشش در کشتار فعالان مبارزه با آپارتاید در دهه‌های آخر قرن بیستم، به دو...

نادین گوردیمر، نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل و منتقد سرسخت آپارتاید در آفریقای جنوبی، در سن ۹۰ سالگی در...

روز، سه‌شنبه ۱۹ آذرماه، بیش