آکادمی گوگوش

محمود خوشنام – ترانه‌های اعتراضی در کشورهای استبدادزده ماندگارند. در این کشورها، آنچه مورد اعتراض است، همیشگی‌ست.

امین بزرگیان - چرا سلیقه شخصی خوانندگان یك برنامه سرگرم‌كننده در نوع لباس و آرایش، در حوزه عمومی تولید...

گروه جامعه - گویا امسال بیش از چند و چون رقابت هنرجوها در مسابقه تلویزیونی «آکادمی گوگوش» در شبکه «من...

نعیمه دوستدار - عده‌ای به اعتماد به نفسش آفرین می‌گویند و از اینکه اظهار نظر دیگران و...