آگاهی جنسی

به گفته کاظم فروتن، رئیس‌ کنگره خانواده و سلامت جنسی ایران، ریشه حدود ۵۰درصد طلاق‌ها در ایران، در مسائل...