آیات شیطانی

یک نامه از میان نامه‌های تاریخی نویسندگان تبعیدی ایران به سلمان رشدی در سی‌امین سالگرد صدور فتوای قتل او....

سلمان رشدی، نویسنده رمان آیات شیطانی در سفرش به پاریس در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفته است فتوای قتل...

۲۷ سال طول کشید تا آکادمی نوبل بر دودستگی درونی‌اش غلبه کند و آشکارترین نمونه نقض آزادی...

کاوه کوهیار - مخالفت با سخنرانی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به خاطر باورهای دینی نیست. برآمده...