آیت الله سید علی خامنه ای

در همین زمینه: رهبر ایران: درباره

رهبر جمهوری اسلامی به مدت ۱۰ دقیقه در صحن جامع رضوی در مشهد حاضر شد و امامت مراسم نماز...