آیت الله طالقانی

محمود دلخواسته - «وقتی  درانقلاب بهمن می‌نگریم، متوجه می شویم که نقض اهداف دموکراتیک و استقلال طلبانه انقلاب از...

گفت‌وگو با مجتبی طالقانی، پسر آیت الله محمود طالقانی، روحانی شیعه و از فعالان نهضت ملی شدن نفت و...

مجتبی طالقانی پسر آیت الله طالقانی، از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بود که پس از انقلاب ۵۷ به...