آیت نجفی

جشنواره فیلم مستقل اوزانبروک، مهم ترین جایزه خود را به تازه ترین فیلم آیت نجفی تقدیم کرد. این فیلم درباره تک خوانی...

تازه ترین مستند آیت نجفی درباره تابوی صدای زن در ایران و آوازهایی است که از تاریخ موسیقی ایران بیرون...

فیلمی درباره ممنوعیت حضور خوانندگان زن ایرانی بر صحنه، در جشنواره فیلم مونترال جایزه مردمی بهترین فیلم مستند را...

«سرزمین بدون آواز» ساخته آیت نجفی به جشنواره فیلم مونترال راه پیدا کرد. این فیلم که در سینماهای پاریس...