آیت الله حسین‌علی منتظری

سعید منتظری به منظور «تظلم خواهی» و شکستن سکوت «‏نسبت به اقدامات ناروایی که به نام دین صورت می...

احمد خاتمی با اشاره تلویحی به صحبت‌های حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ گفته است زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق...

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی در مورد فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری به اعدام‌های ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران و...