ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم

در نشست «ائتلاف اسلامی برای مبارزه با تروریسم» با شرکت وزرای دفاع ۴۱ کشور اسلامی در ریاض نام ایران...