ابراهیم حاتمی‌ کیا

یاسر آفتابی - این دو فیلمساز جامعه را در «وضعیت جنگی» به تصویر می‌کشند با دو زبان متفاوت با...