ابوالحسن بنی صدر

عادل عطار − هرچند اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شرایط «نمادین» سلطه مطلقه خمینی بر کشور را فراهم...

محمود دلخواسته - چرا کودتای خرداد ۱۳۶۰ که تاریخ انقلاب و تبدیل آن به ضد انقلاب و بازسازی استبدادی...

محمود دلخواسته - «وقتی  درانقلاب بهمن می‌نگریم، متوجه می شویم که نقض اهداف دموکراتیک و استقلال طلبانه انقلاب از...

ابوالحسن بنی صدر - اگر چه داعش محصول سیاست سلطه جویانه غرب است، نسخه سنی خمینیسم نیز هست.

هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران

قسمت پنجم:  ریشه زشتی‌ها، بدی‌ها،

بنی‌صدر گویا در کنار ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده یکی از چندنفری است که در دوران اقامت آیت‌الله خمینی...