ابوالحسن نجفی

اهتمام خامنه‌ای برای زنده نگاه داشتن زبان: رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده که ابوالحسن نجفی در چاپ‌های بعدی «غلط...

ابوالحسن نجفی از زبان‌شناسان و مترجمان برجسته ایران و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۸۶ سالگی دیده...

الاهه نجفی – ابوالحسن نجفی با وجود آنکه خودش داستان نویس نبود، اما تحولی ژرف در ادبیات داستانی ایران به...

میزگرد – ابوالحسن نجفی، محمد قاضی، حسن مرندی، جهانگیر افکاری، کریم امامی و نجف دریابندری پیرامون «دن کیشوت» و...