ابوالحسن بنی‌صدر

ایرج ادیب‌زاده − بنی‌صدر در ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی رابطه کاری نزدیکی با هاشمی رفسنجانی داشته است....

فرشین کاظمی نیا، امیر کیان پور – این گفت‌وگو در سالگرد رخداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ منتشر می‌شود که در...

ابوالحسن بنی‌صدر - دعوت خامنه‌ای را تحقیر مردم و توهین به آنها می‌دانم. رای دادن وسیله اعمال حق حاکمیت...