ابوالفضل عابدينی

مسئولان زندان کارون اهواز روز

به‌گفته مادر ابوالفضل عابدینی، فرزندش

۴۵ تن از زندانیان سیاسی

ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی که

ابوالفضل عابدينی، زندانی سياسی و از شاهدان پرونده مرگ ستار بهشتی که در قرنطينه زندان اوين تهران به‌سر می‌برد،...

ابوالفضل عابدينی يکی از زندانيان سياسی در ايران که به زندان اهواز تبعيد شده بود، دوباره به زندان اوين...

يک سال ديگر به محکوميت ۱۱ سال زندان ابوالفضل عابدينی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر افزوده شد.


به گزارش...