ابوالفضل قدیانی

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و از چهره‌های منتقد حکومت ایران چهارشنبه ۷ آذر در مقاله‌ای که در سایت «کلمه»...

رئیس مجلس خبرگان می‌گوید ترامپ به دنبال «شیطنت» دیدار با روحانی در حاشیه اجلاس سازمان ملل است. او می‌گوید...

او که از امضاکنندگان بیانیه رفراندوم است، می‌گوید فساد فراگیری بر «نظام» حاکم است: خامنه‌ای اگر صداقت دارد، خود...

ابوالفضل قدیانی زندان سیاسی دو رژیم سلطنتی و ولایی درباره اعتراضات اخیر نوشته «تشت رسوایی بنگاه‌های دروغ پراکنی وابسته...