ابوعلی سینا

احمد علوی − ابن سینا برای فهم متون دینی تجربه نحله‌های گوناگون مشائی و نوافلاطونی را به کار گرفته...

شکوفه تقی – ابن‌‌سینا در همدان تجربه‌‌ی نوینی در زندگی پرماجرای خود می‌‌کند و در اصفهان زبانشناسی و نجوم...

شکوفه‌‌‌‌‌‌‌ تقی – ابن‌‌سینای جوان در گرگانج در حلقه‌‌ی دانشمندان کسب معنی می‌‌کند، در گرگان حلقه‌‌ی شاگرانش را تشکیل...

شکوفه‌‌‌‌‌‌‌ تقی – ابن‌سینا چه راهکارهایی برای تعالی در زندگی علمی و معنوی به خدمت گرفته و زندگیش به...