ابو سیاف

بنا به گفته منابع نظامی فیلیپین، اسلامگرایان افراطی در این کشور ۱۰ ماهیگیر اندونزیایی را ربودند.

ابوسياف که اطلاعات زیادی از او در شبکه‌های جهادی منتشر نشده، به گفته آمریکا از چهره‌های اصلی داعش است...