اتاق بازرگانی تهران

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سمت خود ابقا شد. براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) او در...

در حالی که مقامات دولتی کسری بودجه را بی‌سابقه خوانده‌ و به رکود اذعان کرده‌اند، بخش خصوصی از روحانی...