اتحادیه اروپا و ترورهای پاریس

در پی درخواست فرانسه، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت کنترل رفت‌وآمد در کشورهای عضو این اتحادیه و بازرسی مرزها را...

روز دوشنبه ۱۶ نوامبر / ۲۵ آبان رأس ساعت ۱۲ ظهر مردم فرانسه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به...