اتحادیه اروپا و معامله با لیبی بر سر پناهجویان

سازمان بین‌الملی مهاجرت از افزایش آمار شمار پناهجویانی خبر داده است که در سال ۲۰۱۶ جان‌ بر سر...

فرستاده سازمان ملل در امور لیبی معتقد است عقد توافقنامه‌ای با این کشور درباره پناهجویان غیرقابل تصور است. او...

۲۷ رهبر اتحادیه اروپا در جزیره مالت دور هم جمع می‌شوند تا درباره آینده اروپا، مهار موج پناهجویان و...