اتحادیه صنف کارفرمایان نانوائی‌های

اتحادیه کارفرمایان نانوایی‌ها از سازمان تامین اجتماعی تشکر کرد، فعالان صنفی به اقدام شگفت‌انگیز سازمان تامین اجتماعی و مخفیانه...