اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌‌ داران

یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌‌داران در ایران می‌گوید وضعیت بازار خودرو در ایران به گونه‌ای است...