اتحادیه معلمان

در اعتراض به عدم دریافت مطالبات

عضو کانون فرهنگیان شیراز: ما علاقه مندیم که خواسته‌هایمان را در قالب نهادهای صنفی مطرح کنیم، چرا که اعتقاد...