اتحاد بازنشستگان

خبرهای اعتراضی روز دوم اسفند: تجمع بازنشستگان، تجمع سپرده‌گذاران مقابل مجلس، اعتصاب کارگران فولاد اهواز، اعتصاب کارگران و...

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز جمعه ۲۰ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز پنجشنبه ۱۹ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...