اتهام تجاوز

آیدا قجر/ محسن فرشیدی ـ آوارگی زنان را به مصائب ویژه‌ای دچار می‌کند. بسیاری از فرهنگ‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های مردسالار...

مجری سابق بی‌بی‌سی که پيشتر نيز به جرم کودک‌آزاری محکوم شده است، در دادگاه روز جمعه ۲۸ ارديبهشت‌ماه، نسبت...