اتوبوس های دانش آموزی

نبود ایمنی جانی دانشجویان و دانش‌آموزان در ایران به موضوع متداولی تبدیل شده. با واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در...

۱۲۶ دانش‌آموز نخبه دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان برای شرکت در اردوی دانش‌آموزی فرزانگان به شیراز می‌رفتند که...