اجاره‌بها

یک کارشناس مسکن در تهران سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ اجاره‌بهاء را «نمایشی» و «بدون نتیجه» خوانده. به گفته...

دولت با افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود سپرده‌ بانکی می‌خواهد نقدینگی را به بخش تولید و بورس هدایت...

صنعت ساختمان ایران همچنان رکود را تجربه می‌کند، اما تداوم رکود و کاهش تقاضا هم نتوانسته رشد قیمت مسکن...

افزایش شمار قراردادهای مربوط به مسکن اجاره‌ای در ایران، به معنای افزایش بحران اقتصادی خانوار در این کشور است.