اجاره بها

مسئله مسکن یکی از گرانیگاه‌های اصلی مسئله اجتماعی و به احتمال بسیار برانگیزاننده خیزش‌های شهری در ایران است. ...

متوسط قيمت اجاره هر متر مربع واحد مسكونی در ايران به بیش از ٦٩٠٠ تومان رسیده است.

به‌گفته حسین عبده تبریزی، اقتصاددان

مرکز آمار ایران اعلام کرد

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک