اجاره مسکن

در فاصله ۲۰ سال تا ۱۳۹۵ جمعیت اجاره‌نشین ۱,۷ برابر و واحدهای استیجاری بیش از دو برابر شده‌اند. این...

دولت با تعیین سقف نرخ اجاره مخالف است و همزمان امتیازهای ویژه برای انبوه‌سازان و مالکان در نظر گرفته...

بیتا محمدی – چه منطقی بر بازار مسکن حاکم است؟ پای صحبت مشاور ان املاک و بررسی گفته‌های آنان...

مرکز آمار ایران اعلام کرده که در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به زمستان ۱۳۹۴ در تهران قیمت فروش یک مترمربع...

طبق آمارها متوسط کرایه خانه در تهران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است....

مرکز آمار ایران از افزایش

مرکز آمار ایران اعلام کرده

 گزارش مرکز آمار ایران نشان