اجاره مسکن

مرکز آمار ایران اعلام کرده که در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به زمستان ۱۳۹۴ در تهران قیمت فروش یک مترمربع...

طبق آمارها متوسط کرایه خانه در تهران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است....

مرکز آمار ایران از افزایش

مرکز آمار ایران اعلام کرده

 گزارش مرکز آمار ایران نشان