اجلاس جنبش عدم تعهد در ايران

فعالان جنبش زنان ایران با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از مردم معترض شهرهای ایران اعلام کردند. امضاکنندگان بیانیه...

دستگاه‌های دولتی استان البرز نيز در پی برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد به مدت چهار روز تعطيل می‌شوند.


خبرگزاری...