اجلاس سالانه ILO

رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد و لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان بر...

جمهوری اسلامی نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز از جمله خانه کارگر را به اجلاس اعزام کرده. رضا شهابی، داوود مددی و...

سه‌شنبه ۸ خرداد تظاهراتی در #همبستگی_با_مبارزات_کارگران_ایران در برابر #مقر_سازمان_بین‌المللی_کار ILO _ر #ژنو برگزار شد. این #تظاهرات همزمان با دومین...

فیلیپ ریو هماهنگ کننده کلکتیو در حمایت از کارگران ایران: ما به فشارها ادامه می‌دهیم تا رژیم ایران به...

تظاهرکنندگان به حضور هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در کنفرانس ILO معترض اند و تلاش دارند توجه افکار عمومی را...