اجلاس مالت مالت

لیبی از اتحادیه اروپا درخواست ۸۰۰ میلیون یورو کرده است. اتحادیه اروپا اما فقط حاضر است ۲۰۰ میلیون یورو...

گارد ساحلی لیبی قایق‌های پناهجویان را پیش از رسیدن به مرزهای اروپا در ساحل غربی لیبی شناسایی کرد و...

سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای مقابله با پناهجویان طرحی تصویب کردند: به جای ایجاد مسیر امن، مقابله با...