اجلاس ناتو در بروکسل

رئیس جمهوری آمریکا در بروکسل: ۲۳ کشور از ۲۸ کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی کمتر از دو درصد درآمد...

وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرده که رئیس جمهوری آمریکا به اتحادیه اروپا امتیازی نخواهد داد. مقابله با تروریسم، تعریف...