اجلاس کمپ دیوید

ایرج ادیب‌زاده- اوباما در کمپ‌دیوید رژیم ایران را عامل «بی‌ثباتی خاورمیانه» معرفی کرد. در بیانیه کشورهای شرکت‌کننده هم...

در نشستی که قرار است میان سران کشورهای خلیج فارس و رئیس‌جمهور آمریکا در کمپ دیوید برگزار شود، پادشاه...