احتمال وزارت زنان در دولت روحانی

دولت هنوز برای معرفی وزیران اقتصادی به تصمیم نرسیده. نام محمد شریعتمداری و فرهاد دژپسند مطرح است.

مطالبه وزارت زنان با معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم به جایی نرسید اما برخی از امکان معرفی یک زن...

سخنگوی دولت ایران گفته:‌«ظلم به زنان و جوانان است که فکر کنیم از آنها فقط باید در پست وزارت...

خبرهای ضد و نقیض درباره حضور زنان در کابینه هر روز منتشر می‌شود. دو معاون زن کابینه فعلی حسن...

فاطمه سعیدی درخواست ۱۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت حضور زنان در کابینه دوازدهم را به رئیس جمهوری...

هنوز خبری قطعی درباره نحوه چینش کابینه و حضور زنان در دولت بعد وجود ندارد اما فاطمه ذوالقدر می‌گوید...