احتکار

حمید رضایی- کمتر از یک ماه تا آغاز سال جدید مانده است و برای آن عده از مردم که...