احداث سد

آیا احداثِ سدهایِ عظیمِ مولدِ نیرویِ برق‌آبی، آن‌طور که طرف‌دارانِ آن‌ها مدعی هستند، روشِ خوبی برایِ تولیدِ انرژیِ پاک،...

به گفته جلالوندی احداث سد برای تامین آب شرب باعث تخریب ۵۰ هکتار از جنگل می‌شود اما اگر تأمین...