احسان خواجه اميری

کنسرت موسيقی احسان خواجه‌اميری در منطقه آزاد اروند با اعتراضات طلاب و روحانيان حوزه‌های علميه آبادان و خرمشهر لغو...

برگزاری کنسرت يکی از خوانندگان جوان ايرانی به‌خاطر اجرای طرح جداسازی جنسيتی، لغو شد.


خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز...