احسان نوروزی

مهدی جامی این یادداشت را به خاطر اخراج احسان نوروزی نوشته است. روزنامه‌نگار با استعدادی که به خاطر یکی...

تمامی کتاب‌های عرضه‌شده علی‌اشرف درويشيان در بيست‌وچهارمين نمايشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته تمامی...