احضار محمدرضا خاتمی

شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه، روز شنبه ۱۵ تیرماه با اعلام ختم دادرسی پرونده...

محمد رضا خاتمی خواهان پایان حصرها و عذرخواهی نظام از آسیب‌دیدگان و احضار آمران سرکوب ۸۸ شد.

محمدرضا خاتمی، برادر محمد خاتمی از علت صدور این احضاریه اظهار بی‌خبری کرد و گفت «فکر می‌کنم در راستای...