احمدرضا جلالی

حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و به وکیل او ابلاغ شده. کانون حقوق بشری...

خانواده احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ایرانی مقیم سوئد از وضعیت او نگرانند. مادر او در گفت‌وگو با...

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی در بند، در اعتراض به پذیرفته نشدن وکلایش از سوی دادگاه و تهدیدهای...

امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار حزب سبزهای آلمان در پارلمان این کشور و اِولینه گبهارت، معاون رئیس پارلمان اروپا و...

احمد‌رضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد که از ۱۰ ماه پیش در تهران زندانی‌ست، به اعدام محکوم شده. ویدا...

احمدرضا جلالی، پزشک مقیم سوئد از روز پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شده و در زندان اوین...