احمد اوغلو

حسین علیزاده- اندیشه‌های احمد اوغلو در فعال‌سازی عمق استراتژیک ترکیه همان چیزی است که اردوغان در سر می‌پروراند. اوهم...