احمد طعمه

در نشست «ائتلاف ملی سوریه» در استانبول در باره آینده رهبری ائتلاف و نقش آن در تلاطم انقلاب سوریه...