احمد قریشی

شهزاده سمرقندی- در فرایند اختلاف دو نامزد بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، جامعه مدنی این کشور شاهد...

بعد از سفر جان کری،

در این مصاحبه رادیویی احمد قریشی، رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در کابل و زینب محقق، روزنامه نگار محلی، به...