احمد محمد احمد الطیب

در حالی‌که داعش به‌شکل بی‌سابقه‌ای خاورمیانه را تهدید می‌کند، علمای دینی اسلام از چندین کشور از روز دوشنبه در...

احمد الطیب، رئیس دانشگاه الازهر در یک کنفرانس ضدتروریستی از «تفسیرهای نادرست» از منابع اسلامی که منجر به افراط...