احمد معتمدی

احمد معتمدی، رئيس اصلاح‌طلب دانشگاه اميرکبير هفته گذشته در ميان مخالفت تندروها، سخنرانی هاشمی رفسنجانی را لغو نکرد تا...

رئیس دانشگاه امیرکبیر علت لغو اين سخنرانی در روز دانشجو را عدم هماهنگی بسیج با مسئولان، برای دعوت از...

سالن فارابی دانشگاه امیرکبیر در روز شنبه هفتم تیر، صحنه مناقشه، شعار و تنش بود. مراسم معرفی احمد معتمدی...

دوران ریاست علیرضا رهایی در دانشگاه امیرکبیر تهران در حالی پایان یافت که احمد معتمدی با حکم رضا فرجی‌دانا...